Certyfikaty

Dyplom Mistrzowski - Mechanik pojazdów samochodowych

Dyplom Mistrzowski w zawodzie blacharz samochodowy.

Dyplom Mistrzowski w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

Dyplom Mistrzowski w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Certyfikat - Złoty Warsztat KME

Certyfikat - Montaż i regulacja systemów sekwencyjnego wtrysku gazu

Certyfikat ukończenia szkolenia Blu-Box

Certyfikat ukończenia szkolenia Zenit Pro Direct

Certyfikat ukończenia szkolenia Zenit Pro

Certyfikat ukończenia szkolenia - Zasady bezpieczeństwa montażu instalacji LPG. Montaż i regulacja systemów NEVO i NEVO-SKY oraz zasady prowadzenia dokumentacji.

Certyfikat ukończenia szkolenia w odniesieniu do wykorzystanych w niektórych pojazdach systemów klimatyzacyjnych zawierające niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Auto-Gaz Centrum - upoważnienie do dokonywania zabudowy instalacji gazowych w pojazdach kategorii M1N1 o silnikach z zapłonem iskrowym.

Certyfikat ukończenia kursu dla pracodawców wykonujących zadania służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Certyfikat ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP - bezpieczeństwa i higieny pracy

Certyfikat upoważniający firmę P.H.U AUTO - IREX do sprzedaży oraz wymiany olejów Mobil 1

Powołanie na członka komisji egzaminacyjnej czeladniczej i mistrzowskiej dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.

Zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla pracodawców wykonujących zadania służb bezpieczeństwa i higieny pracy.